Autodesk Inventor: Řetěz a jeho dynamická simulace

 Potřebné komponenty pro tvorbu řetězu lze nakreslit jako jednotlivé party nebo stáhnout na grabcad.com, pro časovou náročnost není ve videu zobrazena tvorba jednotlivých článků. Rozteč mezi komponentami je 31,5 mm. První článek (počáteční) bude ukotven k počátku soustavy souřadnic. Druhý článek (koncový) „zavazbíme“ v ose y souměrně s počátečním článkem, výška na ose z bude 120 mm a vzdálenost komponent na ose x 200 mm. Po té vytvoříme novou součást (díl) na rovině XZ, kde načrtneme trajektorii řetězu. Pomocí Promítnutí geometrie převedeme entity na počátečním a koncovém článku. Zde načrtneme již zmiňovanou trajektorii. Při kótování dodržujte postup podle obrázku 1. (římské číslice). Dalším krokem bude definice parametru A1 (500 mm), který použijeme v následujícím kroku.

Image I

Obr. 1

 

Tímto parametrem budeme definovat kótu (římskou II z Obr.1)

Image II

Obr. 2

 

Pomocí Obdelníkové pole vytvoříme soustavu bodů vedoucí po trajektorii vytvořené v předešlém kroku. V tomto poli nadefinujeme rozteč mezi komponentami na 30,1 mm a počet bodů 23. Nezapomeňte v Orientaci -> Směr 1 a ve Vypočítat ->Upravit ! (obr. 3)

Image III

Obr. 3

 

Pro doplnění zbývajících mezičlánků použijeme Obdelníkové pole s komponentou (KN_03) a polem prvků z obdelníkového pole bodů z předešlého kroku.

Image IV

Obr.4

 

Vazbu, kterou jsme v prvním kroku definovali vzdálenost mezi počáteční a koncovou komponentou lze řídit a slouží také k simulaci celého řetězu. Nezapomeňte v dalších možnostech zaškrtnout Řídit adaptivitu (Obr.5)

Image V

Obr. 5