Autodesk Inventor: Šnekový převod a jeho dynamická simulace

Po vytvoření nové sestavy naleznete v pásu karet Návrh na panelu Převod energie -> Šnekové ozubené kolo (Obr.1)

Obr.1

 

Zde je nutné definovat samotné šnekové kolo. Máte možnost určit úhel sklonu zubů, délku šneku, šířku ozubení, počet ozubení, středovou vzdálenost, atd… (Obr.2)

Obr. 2

 

Po definici šnekového kola a jeho následném vygenerování zadejte v Prohlížeči -> Flexibilní (obr.3)

Obr.3

 

Nyní se vrátíme zpět do pásu karet Sestavení, kde zvolíme funkci Vazba -> Typ(úhel) -> Řešení(Stejný směr úhlu). (Obr.4)

Obr.4

 

Rovinu XY samotného šneka „zavazbíme“ s rovinou XY počátku sestavy. (Obr.5)

Obr.5

 

Nyní již stačí v sestavě zadat Řídit vazbu a zde nadefinovat počátek a konec otočení, délku prodlevy. Nezapomeňte zaškrtnout políčko Řídit adaptivitu! (Obr.6)

Obr. 6